Wczytuję dane...
Regulamin sklepu


REGULAMIN SKLEPU


1. Informacje podstawowe:

a) Sklep internetowy firmy MODERN-DECOR s.c. umieszczony pod adresem internetowym: www.modern-decor.pl i jest internetową platformą służącą do sprzedaży wysyłkowej materiałów wykończeniowo-dekoracyjnych.

b) Właścicielem w/w sklepu jest firma: MODERN-DECOR s.c. T.Rycaj, D.Pietrzyk mieszcząca się pod adresem: 95-020 Stróża, ul. Podleśna 104.

c) Klientem sklepu może być każda osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat, zapoznała się i zaakceptowała niniejszy regulamin sklepu oraz posiadająca pełną zdolność do podejmowania czynności prawnych.

d) Wszystkie ceny produktów w sklepie internetowym są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich.

e) Klienci składają zamówienia za pomocą platformy internetowej wbudowanej w niniejszy sklep internetowy.

f) Zastrzegamy sobie prawo do wycofania ze sprzedaży wybranych produktów bez podawania przyczyny.

g) Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia jeżeli zostanie złożone na towar zawierający błędny opis w sklepie internetowym (np. błędna cena itp.).

h) Zdjęcia produktów prezentowane na stronach sklepu internetowego mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktów ze względu na ograniczenia w odwzorowaniu kolorów, struktur i efektów metalicznych przez medium elektroniczne jakim jest sklep internetowy. Dokonując zakupów poprzez internetową platformę sklepu, klient przyjmuje do wiadomości, możliwość wystąpienia w/w różnic.

i) W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie praw konsumentów oraz ustawy o ochronie danych osobowych.


2. Sposoby płatności:

Klient może dokonać wyboru sposobu płatności zgodnie z poniższą listą:

 - za pobraniem (gotówką kurierowi dostarczającemu przesyłkę);

- za pośrednictwem płatności kanałami elektronicznymi udostępnionymi w ramach Sklepu;


3. Warunki dostawy:

a) Realizacja złożonego zamówienia następuje w czasie do 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania zapłaty za zamówiony towar (w przypadku formy płatności przelewem lub przez płatności elektroniczne) lub do 2 dni roboczych licząc od momentu złożenia zamówienia i potwierdzenia wyboru płatności za pobraniem.

b) Przesyłki zawierające zamówiony towar wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z nieprawidłowych działań firmy kurierskiej. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłek w trakcie transportu do klienta (w przypadku uszkodzenia, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić kurierowi spisać odpowiedni protokół który umożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej w firmie kurierskiej, a także poinformować sprzedawcę o wystąpieniu takiego zdarzenia drogą mailową na adres:biuro@modern-decor.pl).

c) Jednorazowe zamówienia w kwocie powyżej 615 zł brutto realizowane są na koszt sprzedawcy.

d) Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia do 14 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia (licząc od dnia zaksięgowania zapłaty za towar - w przypadku zamówień opłacanych przelewem bądź przez inny system płatności elektronicznych, lub licząc od momentu potwierdzenia wyboru płatności za pobraniem).

e) W przypadku braku zamówionego towaru u jego producenta, zastrzegamy sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia.

 4. Zasady reklamacji i gwarancja:

a) Na wszystkie zakupione w naszym sklepie internetowym towary przysługuje gwarancja producenta.

b) Towary wadliwe mogą być wymienione na wolne od wad po odesłaniu wadliwego towaru i zakończeniu wszczętej po tym fakcie procedury reklamacyjnej, która stwierdzi zasadność roszczeń.

 5. Zwrot towaru:

a) Towar zakupiony w naszym sklepie internetowym (czyli poza siedzibą przedsiębiorstwa), który nie podlegał barwieniu na zlecenie klienta (traci wtedy cechy towaru "nowego w stanie nienaruszonym w oryginalnie zamkniętym opakowaniu") klient możne zwrócić w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania.

b) W powyższym trybie, zwrotu towaru można dokonać wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków:

  • zostanie odesłany do sprzedającego w/w terminie na koszt klienta;

  • znajduje się w oryginalnym i oryginalnie zamkniętym, nieuszkodzonym i nie noszącym śladów użycia opakowaniu;

  • Za towary zwrócone zgodnie z w/w kryteriami, wpłacone wcześniej przez klienta pieniądze zwracane są przez sprzedającego na wskazane przez klienta konto bankowe w terminie do 7 dni, po pozytywnym zakończeniu procedury zwrotu. Zwrotowi nie podlegają koszty transportu towaru do klienta oraz prowizje pobrane z tytułu płatności realizowanych przez serwisy płatności elektronicznych.

 6. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych:

a) Zarejestrowanie się lub złożenie zamówienia w sklepie internetowym MODERN-DECOR jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie i przechowywanie przez właściciela sklepu danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.97.133.883).

b) Dane klienta będą wykorzystywane wyłącznie w celach realizacji złożonego przez niego zamówienia.

c) Dane klientów nie będą udostępniane lub odsprzedawane podmiotom lub osobom trzecim.

d) Każdy klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

e) Na pisemny wniosek klienta złożony do właściciela sklepu jego dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte z bazy sklepu.