Wczytuję dane...
Beton dekoracyjny - jak go wykonać

Instrukcja wykonania betonu dekoracyjnego/ architektonicznego

Instrukcja dotyczy wykonania efektu betonu przy wykorzystaniu materiałów firmy Giolli. Niżej wymienione produkty nadają się zarówno do zastosowań wewnętrznych jak i zewnętrznych.

 

Potrzebne materiały: podkład z piaskiem kwarcowym Fondo R, tynk dekoracyjny Marmorino, impregnat siloksanowy Idrorepellente Silossanico 092L.

 

Wykonanie efektu betonu architektonicznego rozpoczynamy od odpowiedniego przygotowania powierzchni. Powinna być zwarta, sucha, wolna od zanieczyszczeń, zagruntowana gruntem akrylowym. W zastosowaniach wewnętrznych zaleca się aby była jak najbardziej gładka i równa, co ułatwi wykonanie aplikacji.

Tak przygotowaną powierzchnię malujemy podkładem z piaskiem kwarcowym rozcieńczonym dodatkiem do 20-30 % wody . Do odpowiedniego przygotowania podłoża wystarcza jedna warstwa podkładu. Ewentualne niedomalowania można poprawić miejscowo jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Po całkowitym wyschnięciu podkładu z piaskiem kwarcowym ( ok. 4-6 godzin ) podłoże jest gotowe do nakładania tynku dekoracyjnego (przed rozpoczęciem nakładania należy go dokładnie wymieszać). Jest on barwiony pigmentem w mieszalniku automatycznym w związku z tym przy jego końcowym mieszaniu przed aplikacją należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne wymieszanie materiału i dokładne połączenie go z pigmentem, zwłaszcza w okolicach denka i pokrywki pojemnika, tak aby podczas nakładania uzyskać jednolity kolor.

Przy zastosowaniach zewnętrznych efekt wykonujemy zawsze w 2 warstwach. Pierwszą warstwę nakładamy „na gładko”, tak aby wyrównać podłoże i stworzyć jednorodną gładką powierzchnię przygotowaną do położenia drugiej warstwy. Po jej całkowitym wyschnięciu możemy przejść do nakładania drugiej warstwy na której wykonamy docelowy wzór. W zastosowaniach wewnętrznych ( za wyjątkiem kabin prysznicowych w których sugerujemy wykonanie efektu  w 2 warstwach ) możemy tynk nałożyć w jednej warstwie i na niej wykonać docelowy wzór tak jak to opisano dalej.

Tynk nakładamy na grubość ziarna ( lub niewiele grubszą warstwą ) za pomocą pacy weneckiej. Należy zwrócić uwagę na dokładne pokrycie podłoża materiałem i zachowanie warstwy o mniej więcej jednakowej grubości na całej powierzchni, co ułatwi prawidłowe wykonanie efektu.

Kolejnym etapem jest stworzenie wzoru na powierzchni materiału. Jakkolwiek wykonanie wzoru jest możliwe przy użyciu praktycznie dowolnego narzędzia, to w niniejszym poradniku skupimy się na jego wykonaniu za pomocą pacy weneckiej lub gąbki morskiej.

Wzór wykonujemy zawsze na mokrym materiale, w związku z tym, jeżeli wykonujemy efekt betonu na dużej powierzchni sugerujemy wykonywanie wzoru etapami : nałożenie materiału na fragmencie podłoża, wykonanie wzoru, dołożenie materiału na kolejnym fragmencie powierzchni, wykonanie wzoru itd.

Tynk Marmorino firmy Giolli jest tynkiem na bazie wapna w związku tym jego czas schnięcia jest dłuższy od typowych tynków akrylowych.

 

Wykonanie wzoru przy pomocy pacy weneckiej:

Pacę przykładamy do powierzchni wilgotnego tynku płasko, następnie odciągamy ją płynnym ruchem  od powierzchni materiału. W tym momencie na jego powierzchni wytworzy się wzór spowodowany poderwaniem tynku podczas odciągania pacy co jest związane lepkością materiału i jego przywieraniem do powierzchni pacy. W dalszym etapie, po lekkim podeschnięciu tynku należy wykonać jego przegładzanie pacą co spowoduje powstanie wżerów imitujących fakturę surowego betonu. Czynność powtarzamy na całej powierzchni tynku unikając pozostawiania śladów które może pozostawić rant pacy. Jeżeli mimo tego takie ślady powstaną możemy je zamaskować ponownymi przyłożeniami/odciągnięciami pacy i ponownym przegładzaniem danego fragmentu. Po uzyskaniu satysfakcjonującego nas wzoru czekamy aż tynk podeschnie aby wykonać końcowe wygładzanie powierzchni. Bardzo istotne jest aby wybrać odpowiedni do tego moment. Najlepszą metodą jest sprawdzanie stanu powierzchni za pomocą dotyku. Gdy materiał przestaje się kleić do palca, oznacza to że jest na tyle suchy, że można rozpocząć ten proces.

Przegładzanie wykonujemy za pomocą pacy weneckiej trzymanej pod niewielkim kątem w stosunku do powierzchni. Materiał przegładzamy w różnych kierunkach, tak aby uniknąć powstania na powierzchni śladów pacy. Im dłużej będziemy to robić tym więcej wżerów będzie znikało a powierzchnia będzie stawała się gładsza. Jeżeli chcemy uzyskać fakturę bardziej chropowatą, z dużą ilością wżerów,  przegładzamy powierzchnię krótko. Jeżeli chcemy uzyskać fakturę bardziej gładką, z mniejszą ilością wżerów, to przegładzamy tynk dłużej.

 

Uwaga !
Odpowiednie wybranie momentu rozpoczęcia przegładzania powierzchni jest kluczowe dla prawidłowego i łatwego wykonania wzoru. Zbyt wczesne rozpoczęcie tego procesu ( zbyt mokry materiał ) spowoduje rozmazywanie się materiału i zanikanie wzoru. Zbyt późne rozpoczęcie przegładzania powierzchni ( materiał zbyt suchy ) może uniemożliwić wykonanie wzoru ( tynk nie da się przegładzić ) lub spowodować pociemnienie powierzchni ( zjawisko typowe dla tynków na bazie wapna ).

 

Wykonanie wzoru przy pomocy gąbki morskiej

Przy pomocy suchej gąbki morskiej odciskamy wzór w wybranych miejscach na mokrym tynku. Po wykonaniu wzoru czekamy na jego podeschnięcie i w momencie gdy przestaje kleić się do palca rozpoczynamy przegładzanie za pomocą pacy, którą prowadzimy pod niewielkim kątem w różnych kierunkach. Po uzyskaniu satysfakcjonującego wzoru pozostawiamy materiał do całkowitego wyschnięcia.

Wykonanie wzoru za pomocą suchej gąbki ułatwia uzyskanie wżerów tylko w wybranych miejscach lecz głębokość wżerów jest zazwyczaj nieco mniejsza niż w przypadku wzoru wykonywanego za pomocą odciąganej pacy.

Po całkowitym wyschnięciu tynku (ok. 24 godzin ) możemy jego powierzchnię zaimpregnować. W typowych zastosowaniach beton impregnujemy za pomocą paroprzepuszczalnego impregnatu Idrorepellente Silossanico 092L  ( zazwyczaj stosuje się nierozcieńczony impregnat, w razie potrzeby można go rozcieńczyć dodatkiem ok. 20 % wody ). Powierzchnię impregnujemy za pomocą pędzla, nanosząc niewielką ilość impregnatu tak aby uzyskać dokładne pokrycie całości, jednocześnie unikając powstawania zacieków spowodowanych nadmiarem impregnatu.

 

Uwaga !
Nadmierna ilość impregnatu może powodować powstanie zacieków i białych przebarwień

Impregnacja powierzchni środkiem Idrorepellente Silossanico 092L jest wystarczająca do większości zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. W przypadku miejsc szczególnie narażonych za zabrudzenia i dużą ilość wody ( np. kabina prysznicowa ) sugerujemy zabezpieczenie powierzchni za pomocą żywicy poliuretanowej Decotech CA01 lub CA05. Powłoka stworzona przez żywicę poliuretanową jest powłoką szczelną, nieprzepuszczającą wilgoci, w związku z tym przed jej stosowaniem należy się upewnić że powierzchnia tynku jest całkowicie sucha.